Komitet Społeczny Akcji Charytatywnej „Biegnij Ewka” został powołany po raz drugi w dniu 13 lipca 2019 roku w Piszu.
W skład komitetu wchodzą nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu:

Agnieszka Rurkowska – tel. 510 124 954,
Aleksandra Gorczyńska – Brózio – tel. 661 970 859,
Małgorzata Krom – tel. 503 024 967.

Członek honorowy:

Maciej Bzura – tel. 600 589 444.

Głównym celem zbiórki jest: 

zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację

Ewy Grabarczyk.

Siedzibą komitetu jest Pisz.

Osobą uprawnioną do reprezentowania komitetu jest: Agnieszka Rurkowska,

Adres do korespondencji:

Agnieszka Rurkowska
ul. Mickiewicza 6/20
12-200 Pisz,
woj. warmińsko – mazurskie.

 Zbiórka „Biegnij Ewka” została zarejestrowana na Portalu Zbiórek Publicznych

pod numerem: 2019/3367/KS.

 Wszystkie datki finansowe można przekazywać na konto :

Komitet Społeczny Akcji Charytatywnej „Biegnij Ewka

nr konta: 02 93500001 0173 7239 5001 0001